Previous slide
Next slide

Општина Нова Црња налази се на североистоку Србије, у Војводини (Средњебанатски округ), на самој граници са Румунијом. Суседне општине су јој Кикинда и Житиште. Општину чине насеља: Српска Црња (највеће насељено место), Александрово, Војвода Степа, Радојево, Нова Црња и Тоба. По последњем попису општина броји око 10.500 становника.

Општина Нова Црња у историјском и културном смислу, има дугу и богату традицију. Насеља Радојево и Српска Црња се помињу још у XIV веку. У културном и етичком погледу представља хетерогену средину, што је последица бројних насељавања током прошлих векова.

Општина Нова Црња са својим природним ресурсима, културно-историјском смислу представља општину са изузетним потенцијалима за развој ловног, бањског, културног, конгресног и транзитног туризма.

opstina
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

Туристичка организација општине Нова Црња је правни следбеник Спортско  културно-туристичког центра ‘’Ђура Јакшић’’ који је основан 2009. године.

Туристичка организација општине Нова Црња (ТООНЦ) је јавна установа општине Нова Црња са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности овог краја.

Оснивач ТООНЦ-а је Скупштина оштине Нова Црња.

Задаци ТООНЦ-а су: унапређивање туризма у општини, учешће у изради и спровођењу локалне туристичке политике, унапређење услова за боравак туриста, подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, организовање манифестација…

Рад Туристичке организације је јаван а обавештавање јавности о раду остварује се преко програма и планова рада, седница органа ТООНЦ-а, путем средстава јавност информисања.

ТООНЦ средства за остваривање својих делатности остварује из средстава буџета општине, сопствене привредне делатности, спонзорства и донација, других извора.

Седиште Туристичке организације општине Нова Црња налази се на адреси Краља Александра 65, у Српској Црњи.