Риболов

Општина Нова Црња се може похвалити великим бројем водених површина, које представљају праву оазу за пецароше. У рибњацима имамо шарана, амура, беле рибе-бабушке итд… На нивоу општине имамо неколико активних удружења спортских риболоваца  (”Шаран”, ”Шаргаш”, ”Бели амур”, ”Војвода Степа”) који уједно и управљају воденим површинама.

Нова Црња

Риболов

Александрово

Риболов

Војвода Степа

Риболов

Српска Црња

Риболов