Ловни туризам

Ловишта општине Нова Црња на површини од 25.336 ха је познато по дугој традицији ловног туризма. Ловачка друштва постоје у сваком насељеном месту а присутан је и атрактиван избор ловачке понуде како за домаће, тако и за иностране госте. Понуде ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка, голуб а повремено и јелен европски и дивља свиња.