Борова шума

Александрово

Борова шума

Борова шума се налази у насељеном месту Александрово, непосредно уз рибњак ”Бели амур”. Слободно можемо рећи да је овај комплекс попут специјалног резервата природе, који се налази на самом излазу из села.

Поседује велики број скоро стотину година старих стабала бора и богат животињски свет.

Идеално место за риболов и одмор у природи.